WAHLROOS VERKSTAD
SUOMEKSI >>  Suomenkielisille sivuille

> FÖRETAGET
> VERKSTADEN
> PELLETSBRÄNNARE
    & -PANNOR
> PELLETSKAMINER & INSATSER
> PELLETSFÖRRÅD/-SILO
> TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
> VEDPANNOR
> SKORSTENAR
> PELLETSINFO
> PELLETSFÖRSÄLJNING
> KOSTNADSJÄMFÖRELSE
> LÄNKAR
> KONTAKTUPPGIFTER

 

 

Wahlroos Verkstad
Grankärrvägen 10
66160 LÅNGÅMINNE
TEL: 06-3657105
GSM: 0400-862493
FAX: 06-3657188
pellets@wv.fi