Wahlroos Verkstad
Grankärrvägen 10
66160 LÅNGÅMINNE
TEL: 06-3657105
GSM: 0400-862493
FAX: 06-3657188

e-post: pellets@wv.fi

e-post till personalen enligt formatet:  förnamn@wv.fi

Bengt Wahlroos
Patrik Wahlroos
Inga Wahlroos