VAD ÄR TRÄPELLETS?

 

 

Pelletsindustrin i Finland har vuxit kraftigt under de senaste åren och fabriker finns runt om i landet. Pellets importeras även från flera länder.

Träpellets tillverkas av kutterspån från snickeriindustrin. Vid tillverkningen pressar man under högt tryck spånet genom matris av metall försedd med små hål med en diameter på 6-10 mm. Under denna process binder ligninet som naturligt finns i trä ihop spånet så att det bildas hårda pellets. I vissa fall kan man blanda in en liten andel stärkelse (potatismjöl) för att förbättra egenskaperna. Träpellets består i praktiken av rent trä. 

Träpellets har utmärkta förbränningsegenskaper och ett högt energiinnehåll. Bränslet är homogent och torrt (ca 8-12 % fukthalt). På grund av sin form kan träpellets hanteras enkelt genom blåsning, skruvar eller direkt från säckar av olika storlek.

Det är även möjligt att tillerka pellets av bla. torv, rörflen och halm. Dessa råvaror har dock en betydligt högre askhalt. 

CO2 Utsläpp - biobränslen är  miljövänliga
Bränslespecifikation
Biobränslen är koldioxidneutrala och bidrar sålunda inte till den sk. växthuseffekten. Då man ersätter fossila bränslen såsom olja och el som producerats med kol minskar tillförseln av fossil koldioxid till atmosfären. Biobränslen produceras ofta lokalt och de ger sysselsättning samt spar värdefull valuta. Här några orsaker till att övergå till inhemska bränslen (pellets):
 • Biobränslen är förnyelsebara
 • Miljövänliga på många sätt
 • Pellets är ett bränsle med jämn kvalitet
 • Lätthanterligt
 • Fryser eller möglar inte
 • Kräver relativt litet lagringsutrymme
 • Har ett högt energiinnehåll
 • vikt 600 - 750 kg/m3
 • energiinnehåll 4,7 - 5,4 kWh/kg
 • diameter 6-10 mm
 • längd max ca 35 mm
 • fukthalt 8-12%
 • finpartiklar max 3%
 • askhalt > 0,5%

Askan från träpellets kan man tryggt strö ut i trädgården. Askmängden i ett normat egnahemshus blir med pelletseldning ca 25 kg/år (vid en tidigare oljeförbrukning på 3000 liter).

Bränslejämförelse
Träpellets Skogsflis Olja

1 ton
( ~1,6 m3)

6 flis-m3

500 liter

2,1 ton
 (~3,4 m3)

12,6 flis-m3

1000 liter

Mera info hittar du genom vår länksida! >>