LÄNKAR - LINKIT

 
ÄGARE/OMISTAJA INNEHÅLL/SISÄLTÖ >> LÄNK/LINKKI
Produkter Wahlroos Verkstad marknadsför, länk till tillverkarna. 
Markkinoimiamme tuotteita, linkit valmistajien sivuille

 

Bio Comfort Bio Comfort RTB pelletsbrännare
pellettipolttimet (ruotsi)
www.biocomfort.se

EcoTec värmesystem Ab

EcoTec pelletsbrännare och kaminer
EcoTec pellettipolttimet ja -takat

www.ecotec.net

KIPI KIPI pelletsbrännare och luftvärmepannor (eng)
KIPI pellettipolttimet ja lämminilmakattilat (engl.)
kipi.pl/en/o-marce/ 
KMP Pellet Heating KMP pelletsbrännare & kaminer
KMP Drag skorsten
KMP pellettipolttimet ja -takat
KMP Drag hormi  (Ruotsi)
www.kmp-ab.se

Maga

MAGA vedpannor - puukattilat 

http://www.magasro.sk/en/

 

 

Allmän info om pellets och bioenergi  /  Yleistietoa pelletistä ja bioenergiasta

Bioenergiayhdistys Tietoa bioenergiasta, www.bioenergia.fi
Svebio, Svenska bionergiföreningen Information om bioenergi på svenska www.svebio.se
Novator Svensk bioenergiportal www.novator.se
Bioenergiportalen (Sverige) Svensk energiportal www.bioenergiportalen.se
Pellets.info, Sverige Sveriges pelletsforum www.pellets.info
Pelletsbranschen, Sverige Konsumentinfo om pellets www.pelletsbranschen.se
Motiva Uusiutuva energia ja energiansäästö www.motiva.fi
Miljöministeriet Byggbestämmelser www.ym.fi
Ympäristöministeriö Rakentamismääräykset