PELLETSBRÄNNARE och -PANNOR

Vi marknadsför och servar följande pelletsbrännare:
(klicka på bilden eller rulla nedåt för närmare information)
Vi säljer alla brännare färdigt installerade hos kunden! Förutom brännare krävs även pelletsförråd vilket man kan bygga själv eller köpa färdigt (se pelletsförråd / -silo i meny

>> Ariterm Group PX 22 och 52 samt Biomatic+20 pelletspanna

               

>>Bio Comfort  (10-120 kW)

>>Nymo Energiprodukter Ab (NyMo 150, 10-15kW)

>>Eco Tec  (12-600 kW)

>>Altbergs Plåt Ab (EP-18, 18 kW)

 

>>PellasX   (8 - 500kW) Modellerna REVO, HYBRID, X-, M-

 

Ariterm Group/KMP - pelletsbrännare och -pannor


 • helautomatisk drift
 • små yttermått
 • låg vikt
 • hög verkningsgrad
 • enkel installation
 • enkel uraskning
 • lågt servicebehov
PX22
 • 20 kW
 • Mått utanför panna (b x h x d)..220 x 250 x 300 mm
 • Mått i eldstad: diameter 156 mm, djup 200 mm
 • Förbränningsverkningsgrad ca 90%
 • 230 V, 40 W
 • 12 kg
 • Tillval: pelletstransportör 1,7m / 2,3m
 • Pelletsförråd PF400
 • Broschyr:  
  PX22_SE_100622.pdf
 • Bruksanvisning:
  PX22Anv_SE_100622.pdf

PX52 (50kW)

Är baserad på de goda erfarenheterna av ”lillebror” PX22 och samma grundläggande konstruktion.
Broschyr:  
PX52_SE_100725.pdf

Bruksanvisning:
PX52Anv_SE_100701.pdf

Läs gärna mer på Ariterms  hemsida >>

 

Biomatic +20 pelletspanna

Pelletspannor i Ariterm Biomatic-serien är konstruerade för att uppfylla kraven på lättskött, enkel och effektiv pelletseldning i villor. Med sina många olika utföranden passar de både dig med normalt effektbehov och dig med ett något större. Levereras med eller utan Ariterms erkänt säkra och tillförlitliga pelletsbrännare Ariterm BeQuem. 

Pelletspannorna Ariterm Biomatic+ med integrerad pelletsbrännare är Skandinaviens mest köpta pelletspannor!

Produktblad Biomatic+20 >>

Bruksanvisning Biomatic +20 >>

Läs gärna mer på Ariterms  hemsida >>

Till sidans början (upp) >>

Pellasx pelletsbrännare 

 

Pelletsbrännare M linje

Linje M brännare är en perfekt kombination av lösningen från den välkända X linjen och den moderna Hybrid linjen, dvs. vårt System för bränsleblandning i förbränningskammaren tillsammans med en nyhet i vår teknik – Rörligt Roster. Denna kombination innebär förlängda skötselfria perioder samt möjlighet att elda med agropellets och pellets av sämre kvalitet.
Brännarmodellerna Mini och Mini 35 tilldelades en prestigefylld guldmedalj under internationella mässan INSTALLATIONER 2018 i Poznan.

Modeller 5 - 500 kW

Läs mera om M linjen på Pellasx hemsida >>

Till sidans början (upp) >>

Pelletsbrännare X linje

X-linje är vår längst utvecklade brännarserie. Hållbarhet och pålitlighet i den bredaste storleksklass (X-linje täcker ett stort effektområde från 5 till 500 kW) är de mest utpräglande egenskaperna. Dessa brännare har dessutom följande teknik under kåpan: Bränsleblandningssystem i brännarkammaren och övertrycksförbränning samt ett system för snabb antändning. 

Bränsletyp för X-linje: pellets, kärnor, havre.

Modeller 5 - 500 kW

Läs mera om M linjen på Pellasx hemsida >>

Till sidans början (upp) >>

Pelletsbrännare REVO linje

Denna banbrytande teknik lanserades år 2014 på marknaden och har redan vunnit förtroende av våra mest krävande kunder och distributörer i Europa. Revo-linje är en unik lösning på världsmarknad på grund av sin avancerade roterande förbränningskammare som styrs av en Hybridmotor (Pellas X patent). Förutom att dessa brännare har en extremt hög förbränningsverkningsgrad upp till 99 %, får användaren en brännare som tack vare sitt roterande system automatiskt matar ut askan ur förbränningskammaren. 

Bränsletyp för Revo-linje: pellets, kärnor, havre.

Modeller 5 - 500 kW

Läs mera om REVO linjen på Pellasx hemsida >>

Till sidans början (upp) >>


Pelletsbrännare HYBRID linje

HYBRID-linje förbinder det som är bäst i X-linje – Bränsleblandningssystem med vår lösning från REVO-linje, dvs. patenterad Hybridmotor som kontrollerar luft- och bränsletillförsel.

Modeller 5 - 35 kW

Läs mera om HYBRID linjen på Pellasx hemsida >>

Till sidans början (upp) >>

 

ECO TEC pelletsbrännare och pannor 

 


TEKNISKA DATA BIOLINE 20
- Inmatad pelletseffekt 12 - 20 kW
- Förbränningsverkningsgrad 90-95 %
- Vikt 25 kg
- Spänning 230 VAC
- Längd från pannan 330 mm.
- Höjd utanför pannan 450 mm.
- Bredd utanför pannan 210 mm.
- Minsta pannöppning:
Höjd x bredd 175 x 180
- Fri höjd ovanför
brännkopp i pannan 150-200 - - Varmluftständning 370 W
- Elbehov brännare + skruv 60 W

Kompaktare, effektivare, bekvämare.
Med mindre mått och mer design är BioLine 20 en vidare-utveckling av marknadens mest köpta brännare, A3:an. Pelletsbrännaren är gjord för energibehov upp till 25 kWh vilket passar de flesta villor i dagens Sverige och de flesta befintliga oljepannor på marknaden.

Utrustad med både ett nytt intelligent styrsystem och varmluftständning.
Man kan säga att den separatmonterade PLC- styrningen är en liten störningsfri dator, en automatik för styr, regler och övervakning av brännarens alla funktioner, även fram-matning av pellets. På displayen kan du i klartext se vad som händer. Dessutom styrs den automatiska lufttändningen härifrån, en funktion som gör att det inte behövs underhållseld mellan starterna. Resultatet är ännu bättre driftekonomi.


Eco Tec pelletsbrännare finns i flere storleksklasser från 12 till 600 kW.

Läs gärna mer på EcoTecs  hemsida >> 
Broschyr, (BioLine 20) >>
Broschyr, (BioLine 50) >>
Broschyr, (Industri/stora fastigheter 60-600kW) >>
Manual, BioLine 20 >>
Läs gärna mer på EcoTecs  hemsida >> 

  
Till sidans början (upp) >>

NyMo Energiprodukter Ab

NyMo 150 kan monteras direkt i stället för din befintliga oljebrännare. Nytt med brännaren är att den passar i oljebrännarens fäste, vilket gör den enkel att montera. Man behöver inte skära söder befintliga pannluckor eller tillverka speciella fästplåtar. NyMo brännaren är tillverkad i Sverige.
 • Effekt 10 - 15 kW
 • Diameter 90 mm
 • Förbränningsutrymme, djup 170mm
 • Mått: h = 250, b = 170, d = 250

Läs gärna mer på 
NyMo Energiprodukter Ab:s hemsida>>

ladda ner Folder >>

Till sidans början (upp) >>

Altbergs Plåt, pelletsbrännare och tillbehör
 

 

Altbergs Plåt EP-18 en brännare som kan eldas med elstarteldning eller underhållseldning. Den är till för dig som vill elda för miljön med god ekonomi. Brännaren är framtagen för att klara extrema krav på säker eldning, driftsäkerhet, hållbarhet och jämna förbränningskurvor. Vi har tillverkat Pelletsbrännare i 10 år och nu har vi samlat alla våra erfarenheter i denna produkt. Vi har inte sparat på kvalitén i konstruktionen och styrutrustningen utan valt att använda komponenter och material som förväntas vara outslitliga, vilket gör att service- och underhållskostnader hålls låga. Detta, i kombination med våra tillbehör, gör denna produkt svår att överträffa vad gäller ett enkelt handhavande för dig som slutanvändare. I brännarens säkerhetssystem ingår överhettningsskydd och driftvakt. I säkerhetstänkandet ingår möjligheten att manuellt kunna starta och köra brännaren i underhållseldning. Även styrningens placering i en box bredvid brännaren har betydelse ur säkerhetssynpunkt då den skyddas från värme. Styrningen har ett enkelt menysystem utan krångliga inställningar, den har ett unikt program för att hitta en grundinställning, allt för att göra eldandet enkelt och roligt!
 • Effekt 18 kW
 • Elförbrukning 60W
 • Hög verkningsgrad
 • Driftssäker

Läs gärna mer på 
Altbergs plåt hemsida>>

ladda ner Folder >>

Till sidans början (upp) >>

Bio Comfort , pelletsbrännare och tillbehör

 

Bio Comfort träpelletsbrännaren WDY

Pelletsbrännaren startar och stoppar sig själv beroende på värmebehovet i fastigheten, den har en modulerande drift som skiftar i 100 steg automatiskt. Pelletsbrännaren har hög säkerhet på grund av sin smarta konstruktion. Brännaren är godkänd i 28 EU länder enligt DS/EN 303-05. Du kan läsa vad som pågår i brännaren på en liten tydlig LCD display.  Pelletsbrännaren har testats på Teknologiska Institutet (Danmark).

 • Styrenheten har flerradig LCD display, med mycket god översikt
 • Uppgraderingsbar för framtida förändringar
 • 100 stegs, modulerande drift, reglerar automatiskt effektläge
 • Sommardriftsläge, styrning av antal starter per dygn, samt gångtid per start
 • Ny programvara för injustering direkt i styrenheten
 •  Justering av MAXDRIFT, procentuell justering
 •  Justering av MINDRIFT, procentuell justering
 •  Automatiskt rengöring av brännarhuvud varje 60 min (justerbart nu)
 • Välj färg, grå eller röd
 • Brännare tillverkad i rostfritt stål MA 253, SIS 316
 • Förberedd för PC interface och extern styrning
 • Avgastempertur i styrenheten (tillbehör)
 • PC Interface (tillbehör)
 • Meddelande via E-post vid fel (interface)
 • Få pelletspannan på hemsidan (interface)
 • Modeller med effekter 10-120 kW
 • Tillverkad i Danmark

Läs gärna mer på 
Bio Comfort svenska hemsida>>
Till tillverkarens hemsida (DK) NBE >>
ladda ner Broschyr >>
ladda ner Manual (med panna) >>

Bild över 80-120kW brännare

Till sidans början (upp) >>