PELLETSKAMINER

En pelletskamin är en idealisk lösning för dem som har eluppvärmning eller använder värmepumpar. Kaminerna är helautomatiska till sin funktion och styrs via termostat. Det är till fördel om byggnaden redan har en befintlig skorsten som kan användas, men det är även möjligt att bygga lätta skorstenslösningar för pelletskaminen. Kaminerna kräver tillgång till el 230V eller 12V (bilbatteri) för att fungera med pellets. Du kan välja bland ett stort antal modeller, ytmaterial och färger. 

Med KMP Drag kan en pelletskamin istalleras utan skorsten vid en yttervägg.
  KMP Pellet Heating pelletskaminer


KMP kaminerna är moderna och effektiva värmekällor. De kan även användas som huvudsaklig uppvärmningskälla. I ett normalhus kan upp till 80% av tidigare uppvärmning ersättas.
 • helautomatisk drift
 • hög verkningsgrad
 • låg ljudnivå
 • enkel uraskning
 • enkel service
 • Nordisk design

KMP Lilla Frö
Lilla Frö är trots små dimensioner och ringa vikt en fullvuxen kamin med rejält pelletsförråd, som ger lång brinntid och med samma höga verkningsgrad som våra övriga kaminer. Lilla Frö har design och format som passar i de flesta hemmiljöer. Sidor och topp är lackerade i svart eller vitt och fronten i gjutjärn finns i svart eller sivergrå.

Lilla Frö är ett lättskött och prisvärt alternativ som ger skön värme och extra myskänsla i fritidshus och mindre villor.

Lilla Frö kan med fördel anslutas till väggfläkten Drag om ditt hus saknar skorsten eller du vill placera kaminen mot en yttervägg.

 • 2,5 - 5 kW
 • magasin, pellets 31 liter / ca. 20kg
 • verkningsgrad > 90 %
 • vikt  70kg
 • Rökrör diameter 76 mm
 • Strömförsörjning 230 VAC, jordat uttag
 • Sidor och topp är lackerade i svart eller vitt och fronten i gjutjärn finns i svart eller sivergrå
 • Bredd x Djup x Höjd: 520 x 430 x 1030 mm

Ny styrning: 
Lilla Frö har en helt ny, intelligent styrning bestående av en kontrollpanel med tryckkänslig färgdisplay som har inbyggt WiFi. Kaminen kan anslutas till det trådlösa hemmanätverket, och styras via webläsaren i mobil, padda eller dator anslutet till samma nätverk.

Som tillbehör finns även en trådlös fjärrkontroll för att slå av och på kaminen och justera rumstermostaten.

Finns inte trådlöst internet kan kaminen fjärrstyras med SMS med hjälp av tillbehöret GSM-styrning.

Styrningen mäter undertryck, förbränningstemperatur och rökgastemperatur och justerar med hjälp av dessa parametrar matningen av pellets för att ge en optimal förbränning oberoende av pelletssort och storlek.

Den nyutvecklade brännarkoppen ger extremt goda rökgasvärden med mycket hög verkningsgrad och minimala utsläpp av koloxid, oförbrända kolväten och partiklar. Kaminen klarar med mycket bred marginal de krav som ställs i det nya Ekodesign-direktivet.

Läs gärna mer på KMP Pellet Heating hemsida >> 
Ladda ner Broschyr >>
Ladda ner Manual >>

  

  KMP Drag


 


Med KMP Drag behövs ingen skorsten. KMP Drag är en unik lösning som gör det möjligt att installera pelletskaminen Lilla Frö utan skorsten vid en yttervägg. 

Tänk vilka möjligheter du får att placera kaminen precis där du vill. Vid installation av Drag får du bara en bråkdel av kostnaden jämfört med en vanlig skorsten.

Säker och patenterad konstruktion 
Drags patenterade konstruktion sänker temperaturen på rökgasen till helt ofarliga nivåer genom att rökgasen från kaminen blandas med uteluft innan den leds ut. Ariterm Drag är CE-märkt.

Så här fungerar det : video på  YouTube >>
ladda ner Produktblad >>
ladda ner Manual >>
ladda ner CE märkning >>

 • Vikt 5 kg 
 • BreddxDjupxHöjd (mm) 280x153x306 
 • El kopplas till pelletskaminen 
 • Drag måste anslutas vågrätt och vinkelrätt mot väggen. 
 • Minst 1 m till luftintag (dörrar, fönster och friskluftsventiler). 
 • Ej närmare takfoten än 0,8 m om takfoten är gjord av brännbart material.