FÖRRÅD

Lösningar för pelletsförråd

Pelletsförrådet blir ofta en individuell lösning. Det finns förrådslösningar till de flesta objekt. 

Intill pannan kan ett färdigt litet förråd sättas in eller så bygger man ett eget förråd. Pelleten kan föras  till brännaren med hjälp med en skruv.  Det är väldigt viktigt att pelletsen förvaras torrt. Pellets tål dock att lagras utomhus under tak.

Det måste vara lätt att fylla på förrådet oavsett om man använder sig av säckar eller leveranser med bulkbil.

 

MAFA pelletsförråd 
Svenska MAFA tillverkar färdiga pelletsförrådslösningar för de festa applikationer.

MAFAs lösningar för villabruk nedan

Ladda ner broschyr här >>

KMP:s pelletsförråd (sk. veckoförråd)
KMP:s pelletsförråd

 PF400 är ett lättmonterat och mycket stabilt förråd. Den genomtänkta plåtkonstruktionen gör att förrådet är självbärande. PF400 ansluts med fördel till KMP:s standardtransportörer 1,7 och 2,3 meter. Tack vare den skjutbara anslutningsflänsen kan transportören vinklas i sidled och anpassas till installationen. PF400 rymmer 400 liter pellets och levereras komplett med skyddsgaller, lock och anslutningsstos för extern transportör.

KMP Feedo Skruvtransportör 

KMP Feedo ger en säker och problemfri transport av pellets mellan förråd och brännare. Feedo är speciellt lämlig i kombination med utmatningsrännan KMP Depo (nedan), men fungerar även med andra på marknaden förekommande pelletssystem. Feedo består av olika delar som kan kombineras till en pelletstransportör utformad enligt önskemål.

Pelletsskruvar kan levereras som metervara. Observera att skruvar även kan vara böjda.
Ladda ner anvisningar>>

KMP Depo

Utmatningsränna KMP Depo är en patenterad transportlösning som effektivt, funktionssäkert och med låg ljudnivå matar pellets från förråd via transportör till brännaren. Depo är speciellt lämpad i kombination med skruvtransportören KMP Feedo.

Baspaketet är dimensionerat för ett förråd för ca 3 ton med en längd av 2,4 m, men kan byggas på med extra sektioner till en maximal längd av 3 m.

Broschyr>>
Drift och skötsel>>

Bygga eget förråd
(läs gärna detta innan du bygger ett eget förråd!)

Obs byggbestämmelserna uppdateras kontinuerligt, varför du bör kontrollera gällande regler vid installation. 

Tips för bygge av förråd (EcoTec) >>örr

Detaljerade bygganvisningar på finska
har några bra bilder

Pellettivaraston rakennusohjeet

Förrådets storlek beror på:
  • hur stor pelletsförbrukningen kommer att vara
  • hur ofta man önskar fylla förrådet,
  • leveranssätt (bulk, lösvikt, säckar)
  • tillgängligt utrymme

Förrådet bör gärna byggas stort eftersom ett ton pellets kräver 1,6 m3 utrymme. Förrådet kan inte i allmänhet fyllas alldeles fullt. 

Exempel: För ett egnahemshus med en oljeförbrukning på 2000 liter per år  kommer pelletsförbrukningen att vara ca 6,5 m3 eller 4,2 ton per år.

Rengöringstips
Det är skäl att rengöra pelletsförrådet på trädamm och -spån en gång i året. På detta sätt kan man undvika problem och ansamling av mera finfraktioner (trämjöl/-damm) på förrådets botten. Genom att rengöra och fylla förrådet sommartid går jobbet utan störningar i värmeproduktionen. 

Det är naturligtvis möjligt att utföra detta jobb även vintertid, men då kan man bli tvungen att koppla in reserveffekt under den tid arbetet utförs. Största delen av problemen med inmatning av pellets beror på för stora mängder finfraktioner i bränslet. Finfraktioner upstår vid hantering och transport. Pellets av god kvalitet innehåller 3 % finfraktioner. Detta betyder att det i ett 4 tons parti finns 120kg finfraktioner. En del av detta följer naturligtvis med till förbränningen, men en del blir kvar på förrådets botten. Om detta inte avlägsnas kommer mängden finfraktioner att öka vid nästa påfyllning. Detta är bra att beakta då man lagrar pellets.