KOSTNADSJÄMFÖRELSE OLJA - PELLETS 

Använder du olja idag?
Fyll i hur många liter du förbrukar på årsbasis samt oljepris i euro/liter och pelletspris i euro/ton. Använd punkt (.) som decimaltecken (inte kommatecken).
T
ryck sedan på knappen "Beräkna" 
För att sidan skall fungera bör du tillåta att script körs på din maskin.
Oljeförbrukning liter/år
Oljepris               Euro/liter (enligt formatet 0.00)
Pelletspris         Euro/ton

                                                      

RESULTAT

 

Årlig energiförbrukning, kWh

 

Kostnad med olja, €/år

 

Kostnad med pellets €/år

ton
m3 pellets
Du kan årligen spara*: Euro i  bränslekostnader
 

  *Besparingen skall täcka dina investeringskostnader för övergång till pellets. Wahlroos verkstad ger dig
   en offert på den utrustning du behöver för övergång till pellets. 
   Nedanför hittar du information om prisutvecklingen (olja och el)  

 
 

STATISTIK ÖVER ENERGIPRISER

Statistik över oljepriser i Finland
Tilastotietoa öljyn kuluttajahinnoista Suomessa
www.oil-gas.fi
Jämförelse av elpriser. 
Sähkön hintavertailu
www.vaihtovirta.fi/etusivu.html